top of page

اجاره یات لوکس در استانبول

"ماجراجویی بینهایت لوکس را آغاز کنید و دنیایی ازجلال و آرامش را با های تراو کشف کنید، جایی که رویاهای شما برای قایقرانی در دریاها به واقعیت تبدیل می شود."
Kid on a Sailboat
رویاهای کودکی خود را به واقعیت تبدیل کنید
Leaning on Rail

تصور کن

انجام بده

شما با خاطرات خود زندگی خواهید کرد یکی از بهترین خاطرات خود را در استانبول بسازید

A Yacht at Sea
Fisherman

در تماس باشید

Aydede St , Koray apt ,  No:16  , Unit:1 , 34437 Beyoğlu / istanbul

+905353073865

با تشکر برای ارسال!

فرم اشتراک

با تشکر برای اشتراک!

bottom of page